GTV LD-COB12V-20-NE Լուսադիոդային ժապավեն

GTV LD-COB12V-20-NE Լուսադիոդային ժապավեն

GTV LD-COB12V-20-NE Լուսադիոդային ժապավեն

In Stock

Նկարագրություն


  • Երկիր – Լեհաստան   

  • Ապրանքանիշ – GTV LD-COB12V-20-NE Լուսադիոդային ժապավեն

  • Սիլիկոնային շերտի շնորհիվ լուսավորության մեկ հոծ գիծ, ոչ թե  կետային

  • Գույն – չեզոք սպիտակ (3700º K)

  • Երկարություն – 5 մ

  • Լայնություն – 8 մմ

  • Աշխատանքային լարումը – 12V

  • Լուսադիոդների քանակ – 1600 LED

  • Լուսային հոսք – 800 լմ/մ

  • Հզորություն – 21 Վտ