Սեղանի տրանսֆորմեր մեխանիզմ

Սեղանի տրանսֆորմեր մեխանիզմ

Սեղանի տրանսֆորմեր մեխանիզմ

In Stock

Նկարագրություն


  • Ապրանքանիշ – Սեղանի տրանսֆորմեր մեխանիզմ

  • Մեխանիզմի լայնքը

                         փակ վիճակում – 663 մմ

                         բաց վիճակում – 1040 մմ


  • Բարձրությունը

                          փակ վիճակում – 120 մմ

                          բաց վիճակում – 526 մմ